Konferencja

Miejsce i sposób organizacji

Sympozjum Nowoczesnej Syntezy Organicznej odbywa się w Instytucie Chemii Organicznej PAN. Ze względu na sytuację pandemii wirusa Covid-19 konferencja odbędzie się w formie hybrydowej. Dla uczestników, którzy chcą i mogą uczestniczyć w konferencji osobiście zostanie udostępniona sala konferencyjna w odpowiednich warunkach sanitarnych (wymagane będą paszporty Covid lub równoważne). Równocześnie wszystkie wydarzenia będą dostępne za pośrednictwem platformy internetowej.

Komitet organizacyjny

Prof. Daniel Gryko, Instytut Chemii Organicznej PAN

Prof. Paweł Kulesza, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Prof. Jacek Młynarski, Instytut Chemii Organicznej PAN

Dr Piotr Lipkowski, Instytut Chemii Organicznej PAN

Dr hab. Wojciech Chaładaj, Instytut Chemii Organicznej PAN